logo

Oceňování nemovitostí

   Prodej nemovitostí

Jaké jsou k ocenění potřeba podklady?

 

Nutné

 • Výpis z katastru nemovitostí – můžeme zajistit
 • Kopie katastrální mapy – můžeme zajistit
 • Nabývací titul (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva, doklad z dědického řízení, atd.)
 • Smlouvy omezující nakládání s nemovitostí – pokud taková skutečnost nastává (věcné břemeno,  nájemní smlouvy, atd.)

 

Další podklady – pokud existují

 • Projektová dokumentace
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Pojistná smlouva
 • Předchozí znalecké posudky
 • Geometrické plány
 • Výsledky radonového průzkumu
 • Další existující dokumenty vztahující se k nemovitosti