logo

Oceňování nemovitostí

   Prodej nemovitostí

Vyhledání rizik – ověření případných limitů pozemku (stavby)

Vyhledání a ověření dotčených limitů (ochranných pásem). Mezi typická rizika patří: biokoridor, stavební uzávěra, ochranné pásmo vodního zdroje a lesa, radonové riziko, záplavové území, atd. Nabízíme i ověření souladu vašeho záměru s územním plánem, regulačním plánem, atd. Ověření možnosti napojení na inženýrské sítě. Nedílnou součástí je i prověření přístupové komunikace k nemovitosti.

 

K čemu je to dobré?

Před koupí nemovitosti si ověříte, jestli lze v daném místě realizovat vámi zamýšlený projekt. Např. výstavba rodinného domu, dílny, atd. Některá rizika nebývají na první pohled zřejmá. Např. napojení na inženýrské sítě nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Velmi často se také zapomíná na přístupovou komunikaci k nemovitosti. Jste si jisti, že k vaší nemovitosti vede veřejná komunikace?

 

Oblast působnosti

Služba je nabízena v rámci celé ČR.